Το σχολικό έτος 2018-19 στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν 2 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από ομάδες μαθητών της Α΄και της Β΄τάξης.

Οι ομάδες των μαθητών της Α’ τάξης πραγματοποίησαν το πρόγραμμα:

“ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ” εργασία Α

Οι ομάδες των μαθητών της Β’ τάξης πραγματοποίησαν το πρόγραμμα:

“ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ” εργασία B

Οι υπεύθυνοι καθηγητές