Σας ενημερώνουμε ότι από την νέα σχολική χρονιά 2019-20, για λόγους ασφάλειας του σχολείου και των μαθητών, η θύρα εισόδου θα κλείνει στις 09.00 το πρωί και θα ανοίγει στις  12.30, εκτός από την ημέρα που θα οριστεί ως ημέρα ενημέρωσης γονέων*.

Παρακαλούμε θερμά τους γονείς  να συμβάλλουν στην ασφάλεια του σχολείου, ακολουθώντας το παραπάνω πρόγραμμα. Φροντίστε τα παιδιά σας να έρχονται έγκαιρα στο σχολείο. Σημειώνουμε ότι οι ώρες προσέλευσης των μαθητών είναι αυτές που καθορίζονται από το ημερήσιο πρόγραμμα. Σε περίπτωση, που για κάποιο σοβαρό λόγο, ο  μαθητής προσέλθει στο σχολείο μετά τις 09.00, παρακαλούμε τους γονείς να ενημερώσουν τηλεφωνικά το γραφείο του σχολείου για την άδεια εισόδου.

Για υπηρεσιακά θέματα παρακαλούμε να προσέρχεστε στο διάστημα  12.30 – 14.00.

*Πιθανότερη ημέρα είναι η Τετάρτη, θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Leave a Comment