ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/6/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 – 13.00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Leave a Comment