Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Η σχετική εδώ.

Ω7ΕΕ4653ΠΣ-Ψ6Υ

Από την διεύθυνση

Leave a Comment