Την Πέμπτη ώρα 10.00 στο γραφείο του 2ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης ανοίχτηκαν οι φάκελλοι των προσφορών για την ανάληψη δύο εκδρομών Jsp page Excel.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, και με κριτήρια:

  1. Τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών 국회도서관 원문 다운로드.
  2. Την εταιρική υπευθυνότητα του αναδόχου απέναντι στις υποχρεώσεις του ως προς το δημόσιο Download the entire webpage.
  3. Την εμπορική εγκυρότητα και αξιοπιστία.
  4. Τις εγγυήσεις ως προς την τήρηση των όρων της συμφωνίας Canon driver.
  5. Την  ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών με το κριτήριο την σχέση τιμής – ποιότητας,

 Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα

  1. Να αναθέσει την διενέργεια της εκδρομής Πάτρα – Ηλεία – Ζάκυνθος στο ταξιδιωτικό γραφείο Happy Days Travel 리포트디자이너뷰어 다운로드.
  2. Να αναθέσει την διενέργεια της εκδρομής Τήνος – Δήλος – Μύκονος στο ταξιδιωτικό γραφείο Happy Days Travel 마이크로 오피스 2016 크랙 다운로드.

Ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Τετάρτη 3/4/209 ώρα 11.00 στο γραφείο του 2ου ΓΕΛ Ν Download The Flower Taup. Σμύρνης.

Από το γραφείο

 

Leave a Comment