Την Πέμπτη ώρα 10.00 στο γραφείο του 2ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης ανοίχτηκαν οι φάκελλοι των προσφορών για την ανάληψη δύο εκδρομών.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, και με κριτήρια:

  1. Τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών.
  2. Την εταιρική υπευθυνότητα του αναδόχου απέναντι στις υποχρεώσεις του ως προς το δημόσιο.
  3. Την εμπορική εγκυρότητα και αξιοπιστία.
  4. Τις εγγυήσεις ως προς την τήρηση των όρων της συμφωνίας.
  5. Την  ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών με το κριτήριο την σχέση τιμής – ποιότητας,

 Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα

  1. Να αναθέσει την διενέργεια της εκδρομής Πάτρα – Ηλεία – Ζάκυνθος στο ταξιδιωτικό γραφείο Happy Days Travel.
  2. Να αναθέσει την διενέργεια της εκδρομής Τήνος – Δήλος – Μύκονος στο ταξιδιωτικό γραφείο Happy Days Travel.

Ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Τετάρτη 3/4/209 ώρα 11.00 στο γραφείο του 2ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης.

Από το γραφείο

 

Leave a Comment