Από σήμερα Τετάρτη 20/3/2019 μέχρι και την Παρασκευή 29/3/2019, θα υποβάλλονται στο σχολείο οι αιτήσεις – δηλώσεις των τελειοφοίτων και των αποφοίτων, για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019 See the weather's kids replay. Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τις εγκυκλίους και συμπληρώστε την “ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ” την οποία θα καταθέσετε στο σχολείο Autocad. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ θα διανεμηθούν σε κάθε τμήμα της Γ΄Τάξης του Λυκείου. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από την σελίδα του Υπ.Π.Ε.Θ εδώ

Παρακαλούνται όσες/οι τελειόφοιτες/οι μαθήτριες/τες δεν έχουν φέρει, μαζί με την αίτηση θα φέρουν :

  1. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου Download kakaotalk content.
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου για όσους δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα Teamviewer portable.

Για την διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε ενημέρωση για την συμπλήρωση και συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα ενημερώνεστε από το σχολείο για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία σας στο διάστημα αυτό Download the road name zip code.

Για τις/τους απόφοιτες/τους, που εξετάζονται με το νέο σύστημα και υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται:

  1. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου 콜 오브 듀티 게임.
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου για όσους δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα 키움증권 hts.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 스타듀밸리 무료.
  4. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο αποδεικτικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των στοιχείων
  5. Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών να προσκομίσουν και το δελτίο του εξεταζομένου της τελευταίας εξέτασης που πήραν μέρος 세상을 바꾼 변호인.

Δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις όσων δεν έχουν φέρει τα παραπάνω.

Μαθήτριες/τες που εμπίπτουν στην κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & μαθησιακές δυσκολίες παρακαλώ να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική εγκύκλιο και να πράξουν όπως αυτή ορίζει 태양인 이제마.

Παρατίθενται οι σχετικές εγκύκλιοι και η Αίτηση – Δήλωση

  1. Εγκύκλιος Πανελλαδικών 2019: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 2019 με ΑΔΑ_signed
  2. Αίτηση – Δήλωση: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2019 ME ΜΟΥΣΙΚΑ
  3. Εγκύκλιος Φυσικώς Αδυνάτων: 2019_3_19_Φ_251_42291_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ _2019 ΜΕ ΑΔΑ_signed

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Leave a Comment