Σας ενημερώνουμε, ότι με εγκύκλιο του Υπ.Π.Ε.Θ που εκδόθηκε την Τρίτη 12/3/2018 (Φ1/38572/Δ2/12-3-2019), παύει από 13/3/2019 η ισχύς της προγενέστερης εγκυκλίου Φ1/24044/Δ2/15-2-2019, που έδινε την δυνατότητα δικαιολόγησης απουσιών λόγω εποχιακής γρίπης 그리다이언 갱 다운로드.

Συνεπώς οι απουσίες που θα δικαιολογηθούν λόγω της εποχιακής γρίπης, θα πρέπει να έχουν σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις για το διάστημα από 1/1/2019 έως και 12/3/2019 Download Tuesday's meeting.

Σύμφωνα με την τελευταία διευκρινιστική εγκύκλιο για το θέμα : Φ1/41004/Δ2/15 -3-2019 διευκρινίζεται ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών μέχρι 20-3-2019, που οφείλονται σε εποχική γρίπη και επιβεβαιώνονται με ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις που εκδόθηκαν πριν τις 13-3-2019, δεν θα προσμετρηθούν 웹소설 무료.
Απουσίες από 21-3-2019 προσμετρώνται κανονικά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των βεβαιώσεων/γνωματεύσεων Download the technical career form.

Από την Διεύθυνση

 

Leave a Comment